Uppvaknande? eller?

Eftersom så mycket arbete i Sverige,
numera går till Utländska-Lågpris-Bemanningsföretag.
Varför inte ersätta våra Svenska, av ofantliga skattemedel,
de Högavlönade-Politikerna i Riksdagen,
med just Utländska-Lågpris-Bemanningsföretag?

sovandepolitiker

Annonser